لیست دستگاه ها

# نام دستگاه نام آزمایشگاه
1 Fluid - Filtration آزمایشگاه مواد دندانی‎
2 LC/Mass/Mass آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه دو
3 T-SCAN آزمایشگاه مواد دندانی‎
4 آب‌خالص‌ساز آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
5 اتاق كشت آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
6 اتوکلاو | Autoclave آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
7 آزمون سختی شور د | Shore D Hardness Testing آزمایشگاه مواد دندانی‎
8 ازن ساز | Generator آزمایشگاه مواد دندانی‎
9 اسپكتروفتومتر UV-Vis آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی,آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
10 استخراج گر سوکسله | Soxhlet Extractor آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
11 استریو میکروسکوپ | Stereo Microscope آزمایشگاه مواد دندانی‎,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
12 الایزاریدر | Elisa Reader مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی,مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
13 الکتروفورز پروتئين | Electrophoresis SDS-PAGE مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
14 الکتروفورز دوبعدی | Two Dimensional Electrophoresis آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
15 آمالگاماتور | Amalgamator آزمایشگاه مواد دندانی‎
16 آناليز عنصري مواد (CHNS-O Elemental Analyzer) آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
17 اندازگیری تغییرات ابعادی حین پلیمرزاسیون آزمایشگاه مواد دندانی‎
18 اندازه گیر پی اچ | PH Meter  آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای,آزمایشگاه مواد دندانی‎,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
19 اندازه گیری تغییرات ابعادی خطی با استفاده از لیزر آزمایشگاه مواد دندانی‎
20 انکوباتور خشک کننده | Dry block incubator آزمایشگاه مواد دندانی‎
21 انکوباتور شیکردار | Shaker Incubator آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی,مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
22 انکوباتور شیکردار یخچالدار | Refrigerated Shaker Incubator آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
23 انکوباتور مرطوب | Wet incubator آزمایشگاه مواد دندانی‎
24 انکوباتور یخچالدار | Refrigerated Incubator آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
25 انکوباتور  | Incubator آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
26 اولتراسانتریفیوژ آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
27 آون | oven آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
28 بتا کانتر آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای
29 برش CNC سه محوره آزمایشگاه مواد دندانی‎
30 بن ماری(حمام آب) | Water Bath مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
31 بیوفتومتر (نورسنج زیستی) | Biophotometer مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
32 پالس ویو ولوسیتی آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
33 پروب سونیکاتور | Probe Sonicator آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
34 پلیت ریدر | plate Reader آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
35 تانک ازت آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
36 ترازوی حساس | Sensitive Scale Balance آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای,آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
37 ترازوی دیجیتال | Digital Weight Indicator مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
38 ترموسایکلینگ | Thermocycling آزمایشگاه مواد دندانی‎
39 ترمومیکسر | Thermomixer مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
40 تریمر | Trimer آزمایشگاه مواد دندانی‎
41 تست آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی,تست,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
42 تصویربرداری از حیوانات کوچک SAI آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
43 تعیین نقطه ذوب | Melting point Meter مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
44 تغلیظ کن | Concentrator مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
45 تفرق نور پویا | Dynamic Light Scattering (DLS) آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه دو
46 حمام التراسونیک (حمام فراصوت) | Ultrasonic Bath آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
47 دانسیتومتر | Densitometer آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
48 دستگاه حذف حلال آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
49 رده سلولی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
50 رزونانس مغناطیسی هسته NMR آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه دو,آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک,تست
51 رطوبت سنج (Sartorious) آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
52 روتاری(تبخیر کننده چرخان) | Rotary Evaporator مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
53 ژل داک | Gel Documentation مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
54 ژنراتور MO-99m Tc99 آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای
55 سانتریفیوژ یخچال دار | Refrigerated Centrifuge آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی,آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی,مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
56 سندبلاست | Sandblast آزمایشگاه مواد دندانی‎
57 شبیه ساز عمل نوشیدن (دهان مصنوعی) آزمایشگاه مواد دندانی‎
58 شمارنده گاما (گاما کانتر) | Gamma Counter آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای
59 فریز درایر (خشک کن انجمادی) | Freeze Dryer آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
60 فریزر 80- | Freezer -80 آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
61 فلوسایتومتر (Flow Cytometer) آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک,آزمایشگاه فلوسیتومتری
62 کابینت فرابنفش | Ultraviolet Cabinet تست,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
63 کجدال (Kjeldahl Nitrogen Determination) آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
64 کروماتوگراف گازی | Gas Chromatograph آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
65 کروماتوگراف مایع سریع پروتئین | Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
66 کروماتوگرافی لایه نازک - HPTLC آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
67 کروماتوگرافی مایع DHPLC آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
68 کوره الکتریکی | Electric Furnace  آزمایشگاه مواد دندانی‎,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
69 لایت کیور | Light Cure آزمایشگاه مواد دندانی‎
70 ماکرو سانتریفیوژ | MacroCentrifuge آزمایشگاه مواد دندانی‎
71 متالایزر | Metalyzer 3B-R3 آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
72 میكروسكوپ نيروی اتمی AFM آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه دو,آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
73 میکرو سانتریفیوژ | MicroCentrifuge آزمایشگاه مواد دندانی‎
74 میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه دو,آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
75 ميکروسکوپ الکترونی عبوری TEM آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
76 میکروسکوپ فلورسنت معکوس | Inverted Fluorescence Microscope آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
77 میکروسکوپ فلورسنت | Fluorescence Microscope آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی,آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
78 نانودراپ اسپکتروفوتومتر | NanoDrop spectrophotometer آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
79 هات پلیت و همزن مغناطیسی | Magnetic Hot Plate Stirrer آزمایشگاه مواد دندانی‎
80 همزن مکانیکی | Mechanical Stirrer آزمایشگاه مواد دندانی‎
81 هموژنایزر آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی,آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
82 هود استریل JTLV-C2X آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای
83 واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | (Real Time PCR) Real Time Polymerase Chain Reaction آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
84 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز | Polymerase Chain Reaction (PCR) آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی,مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی,مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید