اطلاعات کامل سرویس

کوره الکتریکی | Electric Furnace 

تعیین خاکستر بعضی از مواد آلی در حرارت بالا انجام میشود اینکار به کمک کوره الکتریکی قابل انجام است

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید