اطلاعات کامل سرویس

سانتریفیوژ یخچال دار | Refrigerated Centrifuge

دامنه سرعت سانتريفوژ تا g65000 (100 تا 30000 rpm) داراي سيستم خنك كننده با دامنه 20- تا 40+ درجه سانتيگراد داراي تايمر زماني از 1 دقيقه تا 10 ساعت داراي 2 روتور سانتريفوژ لوله و ميكروتيوب داراي يك روتور آزاد براي پليت‌هاي ميكروتيتر با حداكثر ارتفاع 56 ميلي‌متر

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 50,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید