اطلاعات کامل سرویس

رطوبت سنج (Sartorious)

رطوبت سنج Sartorious

زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390

زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان رطوبت موجود در نمونه به صورت کمی – خشک نمودن نمونه

مشخصات: دارای سیستم اتوماتیک و سرعت بالا جهت تعیین مقدار رطوبت نمونه می باشد.

سرویس های قابل ارائه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید