اطلاعات کامل سرویس

کجدال (Kjeldahl Nitrogen Determination)

کجدول

مدل دستگاه:  Behrosog

زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390

زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان پروتئین موجود در نمونه به صورت کمی و با استفاده از اسید سولفوریک  به صورت جداسازی و تعیین مقدار نیتروژن موجود در نمونه بعنوان کوچکترین واحد سازنده پروتئین و قرار دادن در فرمول برای به دست آوردن درصد پروتئین

مشخصات: دارای 4 بخش اصلی شامل سیستم دوازده لوله ای هضم، ساکشن گازهای سمی خروجی، تقطیر و تیتراتور می باشد.

 

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 450,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 250,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید