اطلاعات کامل سرویس

استخراج گر سوکسله | Soxhlet Extractor

سوکسله

مدل دستگاه:  Behro test

زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390

زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان چربی موجود در نمونه به صورت کمی و با استفاده از حلال

مشخصات: دارای 6 ستون تقطیر به طور همزمان برای اندازه گیری چربی6 نمونه

 

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 300,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید