اطلاعات کامل سرویس

دستگاه حذف حلال

دستگاه حذف حلال براي عصاره گيري داراي صفحه نمايش و تنظيم دجيتال براي سرعت چرخش فلاسك تنظيم دما بخار ودماي حمام آب Rotation speed : 20 to 270(rpm) محدودة دماي قابل استفاده در حمام آب: 20 تا 180درجه سانتيگراد
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید