اطلاعات کامل سرویس

اسپكتروفتومتر UV-Vis

ویژگی‌ها سيستم نوري كاملا متقارن دو پرتويي محدوده طول موج :190 تا 900 نانومتر 4 نوع پهناي باند طيفي متفاوت: 0.5/ 1 / 2 / 4 نانومتر مونوكروماتور : Czerny –Turner - دتكتور فتومولتي پلاير تيوب (PMT) قابليت اندازه گيري نمونه‌هاي كدر قابليت اسكن كردن - سرعت اسكن: 4000-1 nm/s مشتق‌گيري طيف : تا ريشه ششم رسم منحني‌هاي استاندارد
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید