اطلاعات کامل سرویس

برش CNC سه محوره
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 55,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید