اطلاعات کامل سرویس

هود استریل JTLV-C2X
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 200,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید