اطلاعات کامل سرویس

پروب سونیکاتور | Probe Sonicator

مخصوص هموژن سازی

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 15 دقیقه
1 زمانی 15 دقیقه 50,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید