اطلاعات کامل سرویس

کروماتوگرافی لایه نازک - HPTLC

کروماتوگرافي لايه‌ي نازک با کارايي بالا 

High performance thin layer chromatography (HP-TLC)))  

روش ﭘیشرفته و خودکار مبتنی بر کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا که انجام خودکار مراحل کروماتوگرافی باعث افزایش تفکیک ﭘذیری و اندازه گیری کیفی و کمی با دقت و صحت بالاتری می شود.

قابلیت و کاربردها:

  • آنالیز کمی و کیفی ترکیبات
  • تعیین غلظت اجزاء درحد  pg
  • پردازش همزمان نمونه استاندارد
  • قابلیت استفاده از نمونه های با ماهیت مختلف
  • قابلیت آشکار سازی ترکیبات غیرفعال در (uv) توسط روش های مشتق سازی
  • انجام چندین آنالیز به صورت همزمان
  • نمونه و استاندارد گذاری
  • توسعه و تکمیل فرایندکروماتوگرافی
  • اسکن لکه و باند
  • مستند سازی لکه و باند
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 150,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید