اطلاعات کامل سرویس

تصویربرداری از حیوانات کوچک SAI

دستگاه تصويربرداري از حيوانات کوچک

(Small Animal Imaging System)

یک دستگاه تصویر برداری مولکولی در شرایط درون تنی از حیوانات کوچک (موش) می باشد. اساس تصویربرداری این دستگاه با تزریق مواد فلورسنت مانند سایبرگرین به حیوانات و آشکارسازی پرتوهای ساطع شده از این مواد توسط آشکارسازی (Couple Charge Device) CCD می باشد. کاربردهای تحقیقاتی این دستگاه، استفاده از آن برای ردیابی و توزیع بیولوژی تمامی نانوذرات و داروهای مورد نظر که توسط مواد فلورسنت نشاندار شده اند .

   قابلیت و کاربردها:

  • تصویر برداری از حیوانات زنده کوچک با تزریق مواد فلورسنت و آشکارسازی ﭘرتوهای ساطع   شده 
  • مطالعه بیماری ها در مدل های حیوانی زنده بدون ایجاد جراحت و با صرف هزینه کمتر
  • تصویر برداری چند ظرفیتی فلورسانس از بدن موجود زنده بافت و ﭘلیت و ……
  • تعیین محل دقیق آناتومیکی بیومارکرهای سلولی و مولکولی
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 700,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید