اطلاعات کامل سرویس

آناليز عنصري مواد (CHNS-O Elemental Analyzer)

دستگاه آناليز عنصري مواد

CHNS-O Elemental Analyzer))

سیستم احتراق عنصری دستگاهی متناسب جهت اندازه گیری سریع کربن، هیدروژن، نیتروژن، سولفور و اکسیژن موجود در مواد آلی و دیگر مواد به شمار می رود. با استفاده از این دستگاه آنالیز طیف وسیعی از نمونه های صنایع مختلف دارویی، پلیمر، شیمیایی و محیط زیست اعم از نمونه های جامد، مایع، فرار و نمونه های با ویسکوزیته بالا امکان پذیر خواهد بود. در واقع به کار گیری روش  Pregl-Dumas نمونه های مختلف با استفاده از اکسیژن خالص سوزانده شده و اندازه گیری در گازهای حاصل از سوختن مواد به صورت اتوماتیک صورت می پذیرد.

   قابلیت و کاربردها:

  • مجهز به دو تكنيك آناليز Flash Combustion وGas Chromatography
  • تعيين درصد عناصر كربن (C)، هیدروژن(H) ، نیتروژن(N) ، گوگرد (S) و اکسیژن (O) درنمونه های مختلف آلي و معدني در صنايع شيميايي، دارويي، پليمركشاورزي، غذايي و بيو تكنولوژي    و، تعیین فرمول تجربی ترکیب  
سرویس های قابل ارائه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید