اطلاعات کامل سرویس

رزونانس مغناطیسی هسته NMR

رزونانس مغناطیسی هسته

Nuclear magnetic resonance (NMR)))

این دستگاه از خاصیت مغناطیسی برخی هسته ها مانند کربن، هیدرﮊن، فلوﺋور و فسفر جهت آنالیز مولکول های مختلف آلی، معدنی و زیستی استفاده می کند.

قابلیت و کاربردها:

  • مطالعه ساختار شیمیایی مواد با استفاده از NMR یک بعدی
  • مطالعه ساختار مولکول های بسیار ﭘیچیده با استفاده از NMR دو بعدی
  • تایید یا عدم تاییدحضور برخی هسته ها در یک نمونه شیمیایی
  • شناسایی ساختار ترکیبات آلی معدنی و زیستی
سرویس های قابل ارائه

مراجعه حضوری : مراجعه حضوری و تحویل نمونه ها به واحد پذیرش آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور (شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 13 بجز ایام تعطیل) آدرس: مشهد میدان فردوسی میدان بوعلی پژوهشکده بوعلی آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور ب- ارسال پستی: برای ثبت درخواست بصورت غیر حضوری ابتدا فرم پذیرش را از صفحه درخواست آزمون دانلود نموده و پس از تکمیل، به همراه نمونه ها به آدرس فوق ارسال نمایید.

اسکن عادی  13C NMR براساس 1024  اسکن می باشد. هزینه برای  نمونه ی اسکن  بسیار بالا (اورنایت) 180000  تومان می باشد و  برای 1H NMR   حداکثر 256 اسکن  و برای اسکن بالاتر هزینه ی آن دریافت می گردد.

حداقل میزان نمونه برای اسکن عادی 13C NMR حدود30  میلی گرم است. به عبارتی دقیق تر برای ترکیباتی با جرم مولکولی کمتر از 500 برای هیدروژن 0.1 میلی مول و برای کربن 0.25 میلی مول از ماده  نیاز است.

متقاضی باید هرگونه خاصیت نمونه­ های خود را اعم از سمیت، خورندگی، محرک دستگاه تنفسی، کاهش سطح هوشیاری، پرتوزایی، قابلیت اشتعال و فراریت را اعلام کند و مسئولیت کلیه عواقب ناشی عدم اظهار خطرات نمونه مذکور برعهده متقاضی است.

نمونه ها حداکثر تا 2روز جهت بازپس گیری حضوری یا اعلام نظر جهت  انجام یا عدم انجام سایر آزمایش ها  نگهداری خواهد شد و پس از  آن آزمایشگاه مسولیتی نسبت به حفظ نمونه ها نخواهد داشت.

نمونه باید عاری از هرگونه اثرات حلال مورد استفاده در سنتز باشد. نمونه قابل حل در حلال دوتره انتخابی باشد. نمونه فاقد هرگونه ترکیبات پارا مغناطیسی یا سیلیکاژل باشد. 

در صورت عدم حلالیت نمونه، هزینه حلال مصرفی به میزان 20% هزینه آزمایش محاسبه می شود. حجم حلال مصرفی در NMR   4/0 میلی لیتر می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 500,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 800,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,000,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,500,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,000,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,000,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,500,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,500,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 2,000,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 600,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 600,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 500,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید