اطلاعات کامل سرویس

اتوکلاو | Autoclave
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید