اطلاعات کامل سرویس

الکتروفورز دوبعدی | Two Dimensional Electrophoresis

با اين دستگاه امكان الكتروفورز همزمان چند ين ژل وجود دارد در مرحله اول، جداسازي بر اساس نقاط ايزوالكتريك پروتئين‌ها در گرادياني از pH روي نوار‌هاي IPG انجام مي‌شود و در مرحله بعد، توسط ژل پلي آكريل آميد بر اساس وزن مولكولي صورت مي‌گيرد

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید