اطلاعات کامل سرویس

فریز درایر (خشک کن انجمادی) | Freeze Dryer

حذف حلال آب

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 تعدادی /زمانی 300,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید