اطلاعات کامل سرویس

همزن مکانیکی | Mechanical Stirrer

مخلوط کردن مواد به صورت پودری و مایع با سرعت های مختلف

1

1

1

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید