اطلاعات کامل سرویس

کابینت فرابنفش | Ultraviolet Cabinet

کار کردن با کروماتوگرافی لایه نازک TCL یکی از روش های سنتز مواد آلی است. در این روش برای تشخیص محل لکه ها روی کاغذ TCL از اشعه UV با طول موج 254 نانومتر استفاده می شود که در این دستگاه تعبیه شده است.

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید