اطلاعات کامل سرویس

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز | Polymerase Chain Reaction (PCR)

1

2

3

4

سرویس های قابل ارائه

1

2

3

4

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 120 دقیقه
1 زمانی 120 دقیقه 1,000,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید