اطلاعات کامل سرویس

اندازه گیر پی اچ | PH Meter 
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 200,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید