اطلاعات کامل سرویس

انکوباتور شیکردار | Shaker Incubator

امكان انكوباسيون، هم‌زدن و حرارت دادن پلیت، ارلن و بشر به‌صورت جدا يا باهم داشتن واحد جداگانه حرارتي(هيتر) براي تنظيم درجه حرارت دلخواه Rotation speed : 30_500 rpm Maximum Capacity : 5kg Temperature range: 0 to 60 °C Timer: digital 0 to 999 min

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 240 دقیقه
1 زمانی 240 دقیقه 10,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید