درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی
تلفن:
38002302
فکس:
38002305
آدرس:
مشهد - فلکه پارک - پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد-دانشکده پزشکی - طبقه 2
ایمیل:
info@Site.com
شرح اقدامات:
-
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید