درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
تلفن:
05137034219
فکس:
1
آدرس:
میدان فردوسی-میدان بوعلی-پژوهشکده بوعلی
ایمیل:
GGGHJ-HUFHGG@GMAIL.COM
شرح اقدامات:
انجام طرح ها و پایان نامه ها و خدمات مربوط به بخش میکروب شناسی به صورت مولکولی ، فنوتیپی و تکنیک های روز دنیا
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید