درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی
تلفن:
05138002417
فکس:
05138002421
آدرس:
مشهد میدان آزادی پردیس دانشگاه دانشکده پزشکی
ایمیل:
a@mums.ac.ir
شرح اقدامات:
0
توضیحات:

آزمایشگاه تغذیه و مواد غذایی

مسئول آزمایشگاه جناب آقای دکتر هاشمی

کارشناس آزمایشگاه سرکار خانم فریدنیا و سرکار خانم صالحی

لازم به توضیح است که محل دستگاه پالس ویو ولوسیتی و دستگاه متالایزر دربیمارستان امام رضا مرکز کوهورت میباشد

جهت هماهنگی با شماره 380024017 تماس حاصل نمایید

نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید