درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مرکز تحقیقات بخش پزشکی هسته ای
تلفن:
05138012792
فکس:
05138012792
آدرس:
مشهد بیمارستان قائم بخش پزشکی هسته ای
ایمیل:
a@test.test
شرح اقدامات:
لطفا شرح اقدامات وارد شود
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید