درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه یک
تلفن:
05137112788
فکس:
05137112788
آدرس:
مشهد میدان فردوسی - میدان بوعلی - پژوهشکده بوعلی
ایمیل:
regionalcentlab@mums.ac.ir
شرح اقدامات:
آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فضايي موقت به مساحت 300 مترمربع در پژوهشکده بوعلي دارای دستگاههای بسیار پیشرفته آزمایشگاهی و پژوهشی بوده و آماده ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ساير دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي همجوار مي باشد.
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید