اسامی آزمایشگاه های تحت پوشش

معرفی سامانه، تجهیزات، دستگاه ها، و خدمات

معرفی سامانه یکپارچه مدیریت و ارائه خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی مشهد : همانگونه که مستحضرید در حال حاضر  عموما تجهیزات  و امکانات مورد استفاده درآزمایشگاههای تحقیقاتی در دانشگاههای علوم پزشکی و یا دانشگاههای وزارت علوم  وتحقیقات وفناوری ،  درهر دانشگاه در سایتها و دانشکدههای مختلف  بصورت متفرق وجود دارند که ممکن است  خدمات مشابهی  و بعضا مختلفی به اساتید ، دانشجویان ، محققان ومتقاضیان ارائه دهند ،این خدمات شامل استفاده از دستگاهها و همچنین انجام آزمایشات می باشد ,و میتواند توسط متقاضی و یا کارشناسان هر آزمایشگاه انجام شود. علاوه بر پراکندگی جغرافیایی آزمایشگاهها و یا بهتر بگوییم تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی ، این واحدها عموما از نظر ساختار اداری  معمولا  ارتباطی با هم نداشته و هر کدام مقررات ، ضوابط و زمانبندی خاص خود را در ارائه خدمات دارند از دیگر مشکلات موجود در ازمایشگاههای فوق الاشاره که بدلیل عدم ارتباط مناسب فی مابین آزمایشگاهها ایجاد میشود این است که در برخی از ایام در بعضی از آزمایشگاهها ازدحام کاری و در ...
... اطلاعات بیشتر
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید